Tag: phrases

Các động từ mạnh trong tiếng Anh – Các cách diễn đạt “think”

Các động từ mạnh trong tiếng Anh – Các cách diễn đạt “think”   Trong [...]

Ý nghĩa và các collocation thông dụng với từ “access”

Ý nghĩa và các collocation thông dụng với từ “access” Từ “access” có thể được [...]

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – Phân biệt từ vựng: Appliance – Application – Applicant, Salary – Wage – Income

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – Phân biệt từ vựng: Appliance – Application – Applicant, [...]

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – 6  IDIOMS VỚI TỪ “TEETH”

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – 6  IDIOMS VỚI TỪ “TEETH” Trong bài viết này [...]

Phân biệt từ vựng: Technological – Technical, Hard – Hardly, College – University

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – Phân biệt từ vựng: Technological – Technical, Hard – [...]

5 CỤM TỪ CÓ CHỨA TỪ “NOWHERE”

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – 5 CỤM TỪ CÓ CHỨA TỪ “NOWHERE” Nowhere (Không [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký