FREE EBOOK – IELTS RECENT ACTUAL TESTS THÁNG 1-2023

Bộ tài liệu Actual Tests Writing và Speaking tháng 1/2023 được biên soạn bởi YSchool.

Cuốn sách bao gồm:
  • Tổng hợp 6 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 2
  • Phân tích đề Writing chi tiết
  • Bài mẫu band 7 – 8
  • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề
Tham khảo thêm tài liệu tổng hợp năm 2022: https://bit.ly/writingreview2022
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký