KIẾN THỨC IELTS MIỄN PHÍ

Our blog
5 loại tính từ thường gặp trong bài thi IELTS

5 loại tính từ thường gặp trong bài thi IELTS  Tính từ là một loại [...]

“Điểm mặt” trung tâm dạy IELTS Online uy tín – Bí quyết lựa chọn thông minh

“Điểm mặt” trung tâm dạy IELTS Online uy tín – Bí quyết lựa chọn thông [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 20/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 20/4/2024 Đề bài The line graph shows [...]

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thông dụng mà bạn nên biết

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thông dụng mà bạn nên biết Đối với [...]

40 cụm từ IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề Market

40 cụm từ IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề Market Bạn đang chuẩn bị [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 18/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 18/4/2024 Đề bài Some people say in [...]

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 – Tháng 4/2024 – Topic Waiting

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 – Tháng 4/2024 – Topic Waiting Trong bài viết [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 18/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 18/4/2024 Đề bài The charts below give [...]