Tag: IELTS Speaking

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Tháng 4/2024 – Chủ đề An Experience

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Tháng 4/2024 – Chủ đề An Experience Trong [...]

40 cụm từ IELTS Speaking – Chủ đề Musical Instruments

40 cụm từ IELTS Speaking – Chủ đề Musical Instruments Trong phần thi IELTS Speaking, [...]

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Tháng 4/2024 – Topic Laughing

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Tháng 4/2024 – Topic Laughing Trong bài viết [...]

44 cụm từ hữu dụng trong IELTS Speaking – Topic Watches

44 cụm từ hữu dụng trong IELTS Speaking – Topic Watches Trong IELTS Speaking, các [...]

30 cụm từ thông dụng trong IELTS Speaking – Topic Geography

30 cụm từ thông dụng trong IELTS Speaking – Topic Geography Geography là một chủ [...]

9 dạng bài thi trong IELTS Reading bạn nên biết

9 dạng bài thi trong IELTS Reading bạn nên biết IELTS Reading có nhiều dạng [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký