4 CẤU TRÚC “VÀNG” TRONG IELTS WRITING

4 CẤU TRÚC “VÀNG” TRONG IELTS WRITING

Bài viết này nhắm vào việc khám phá và giải thích về 4 cấu trúc “vàng” quan trọng trong bài thi IELTS Writing. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào từng cấu trúc một, cung cấp ví dụ và phân tích cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng chúng để hoàn thành bài thi hiệu quả trong kỳ thi IELTS.

4 CẤU TRÚC VÀNG TRONG IELTS WRITING

Ở mỗi phần của bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc đó, những điểm mạnh và yếu của mỗi cấu trúc, cùng với các ví dụ để áp dụng chúng một cách linh hoạt và chính xác nhất.

1. Single sentence

Trong các loại cấu trúc câu trong Tiếng Anh, câu đơn có cấu trúc đơn giản nhất, với chỉ một chủ ngữ và một vị ngữ. Ta cũng có thể hiểu câu đơn là câu chỉ chứa một mệnh đề độc lập

Các câu đơn thường có đặc điểm là ngắn gọn, đơn giản và dễ dàng khi sử dụng. Ngoài các thành phần cơ bản, chúng ta có thể bổ sung thêm trạng ngữ, bổ ngữ,… để ý nghĩa câu văn hoàn chỉnh hơn.

Câu trúc câu đơn thường gặp: Subject (chủ ngữ) + Verb (động từ) + Object (tân ngữ)

E.g: He goes to school every day./ She has eaten her breakfast.

2. Compound sentence

Câu ghép, thường còn được gọi là câu kết hợp, câu kéo. Loại câu này gồm hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập có liên quan về mặt ý nghĩa, được liên kết với nhau thông qua một liên từ (conjunction) hoặc bằng một dấu chấm phẩy (semicolon).

Ta có thể thành lập 1 câu ghép bằng 4 cách sau đây:

  • Sử dụng các liên từ kết hợp FANBOYS (coordinator) gồm: for, and, nor, but, or, yet, so. 
  • Sử dụng các liên từ tương quan (correlative conjunction) như: either … or…, just as… so…, not only… but also, whether… or…, no sooner… than,… 
  • Sử dụng các trạng từ liên kết (conjunctive adverb) như: as a result, in addition, besides, however, for example, likewise, therefore,… 
  • Sử dụng dấu chấm phẩy giữa hai mệnh đề.

E.g: My sister loves going to the beach; however, she never plans on learning how to swim. 

3. Complex sentence

Câu phức là câu gồm một mệnh đề độc lập, hay mệnh đề chính (main clause), và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc (subordinate clause), liên kết với nhau bởi liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions) hoặc đại từ quan hệ (relative pronoun).

Ta có thể thành lập 1 câu phức bằng 3 cách sau:

  • Sử dụng liên từ : as, since, because, because of, although, though, even though, despite, in spite of, while, whereas, in order that, so that, before, after, as soon as, unless, in case, as long as,… 
  • Sử dụng mệnh đề quan hệ: who, whom, which, that,…
  •  Sử dụng trạng từ quan hệ: when, where

E.g: My mom, who is a teacher, never goes to work late.

4. Compound – complex sentence

Câu phức ghép (Compound-complex sentence) được coi là mẫu câu kết hợp của câu phức và câu ghép. Đây là dạng câu bao gồm ít nhất hai mệnh đề độc lập kết hợp cùng một mệnh đề phụ thuộc. 

E.g: One frequently cited motive is safety; indeed, research at the UK’s Transport Research Laboratory has demonstrated that more than 90 percent of road collisions involve human error as a contributory factor, and it is the primary cause in the vast majority. (Trích bài đọc Driverless cars).

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá về 4 cấu trúc quan trọng trong bài thi IELTS Writing: câu đơn, câu ghép, câu phức và câu phức ghép. Mỗi cấu trúc có những đặc điểm riêng biệt và cách sử dụng khác nhau để tạo ra các loại câu phức tinh tế và phong phú trong bài thi Writing của bạn.

Việc hiểu và thành thạo sử dụng những cấu trúc này không chỉ giúp bạn xây dựng các câu văn chính xác và rõ ràng mà còn nâng cao điểm số của bạn trong kỳ thi IELTS Writing. Hãy thực hành và áp dụng những kiến thức này vào việc viết để cải thiện kỹ năng của bạn ngày càng tốt hơn.

Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức khác tại đây: Giải đề Writing cùng YSchool 

Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức khác tại đây: Công thức 3W viết Introduction Writing Task 1 mọi trình độ  


YSchool – Trường Anh ngữ luyện thi IELTS Online uy tín

Cam kết nâng 1 band điểm chỉ sau 42 giờ học!

SĐT/Zalo: 0703032947

Website: https://yschool.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Yschool.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký