Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Describe a national holiday in your country

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Describe a national holiday in your country

Ngày Quốc Khánh 2/9 là một ngày lễ đặc biệt quan trọng ở nước ta. Đây là dịp kỉ niệm ngày mà Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hôm nay, nhân dịp lễ Quốc Khánh, hãy cùng YSchool học cách miêu tả dịp lễ đặc biệt này sao cho thật hay nhé!

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 - Describe a national holiday in your country

Part 2

Describe a national holiday in your country

You should say:

 • What day it is
 • How it is celebrated
 • What the historical significance of this day is

and explain how you feel about this day.

 

Bài mẫu 

So, in Vietnam, we’ve got this significant day known as the National Day or Independence Day, marked on September 2nd. It’s a day filled with festivities that hold deep historical and national meaning.

The celebrations are quite grand – think parades, cultural events, and those mesmerizing firework displays. The streets are adorned with the vibrant colors of the national flag, creating a sense of unity across the nation.

Now, let’s delve into the historical context. On September 2nd, 1945, President Ho Chi Minh made a groundbreaking declaration, asserting Vietnam’s independence from French colonial rule. It was a pivotal moment that reshaped our nation’s trajectory.

As for my perspective on this day, it’s a mix of reverence and appreciation. Reflecting on the struggles endured by our forebearers and the strides we’ve made since then is genuinely humbling. This day is a reminder of our hard-won freedom and the responsibility we share in upholding it. The celebrations not only honor our past but also serve as a reminder of the journey ahead.

In essence, Independence Day in Vietnam is an occasion of both celebration and contemplation. It signifies our collective resilience and progress, making it an integral part of our national identity.

 

Dịch tiếng Việt 

Tại Việt Nam, chúng tôi có một ngày quan trọng được biết đến là Ngày Quốc Khánh, diễn ra vào ngày 2 tháng 9. Đó là một ngày tràn đầy lễ hội mang ý nghĩa lịch sử và quốc gia sâu sắc.

Các lễ kỷ niệm khá trọng đại – hãy tưởng tượng các cuộc diễu hành, sự kiện văn hóa và những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp. Các con đường được trang trí bởi những màu sắc tươi sáng của quốc kỳ, tạo nên một cảm giác đoàn kết khắp cả nước.

Bây giờ, hãy đi vào bối cảnh lịch sử. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một tuyên ngôn đầy quyết định, khẳng định sự độc lập của Việt Nam khỏi thời kỳ thuộc địa của Pháp. Đó là một khoảnh khắc quan trọng đã thay đổi hướng phát triển của quốc gia chúng tôi.

Về góc nhìn của tôi về ngày này, đó là sự kính trọng kết hợp với sự biết ơn. Nhìn lại những khó khăn mà tổ tiên chúng tôi đã trải qua và những bước tiến chúng tôi đã đạt được từ đó thật sự khiêm nhường. Ngày này là lời nhắc nhở về sự tự do mà chúng tôi đã giành được và trách nhiệm chúng tôi chia sẻ trong việc duy trì nó. Các lễ kỷ niệm không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về hành trình phía trước.

Tóm lại, Ngày Quốc Khánh tại Việt Nam là dịp kỷ niệm đồng thời là dịp để suy ngẫm. Nó thể hiện sự kiên trì và tiến bộ của cả xã hội, tạo nên một phần quan trọng của bản sắc dân tộc chúng tôi.

 

Từ vựng: 

festivities (noun): các lễ hội

deep historical and national meaning (phrase): ý nghĩa lịch sử và quốc gia sâu sắc

grand (adjective): tráng lệ, lớn lao

parades (noun): cuộc diễu hành

mesmerizing (adjective): rất đẹp, đầy mê hoặc

a sense of unity (noun phrase): một cảm giác đoàn kết

a groundbreaking declaration (noun phrase): một tuyên bố đột phá quan trọng

a pivotal moment (noun phrase): một khoảnh khắc quan trọng

reverence (noun): sự tôn kính

our hard-won freedom (noun phrase): sự tự do mà chúng ta đã giành được qua khó khăn

contemplation (noun): sự suy ngẫm

our national identity (noun phrase): bản sắc quốc gia của chúng ta


Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.
Cuốn sách của tháng 7/2023 bao gồm:
 • Tổng hợp 6 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 7
 • Phân tích đề Writing chi tiết
 • Bài mẫu band 7 – 8
 • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề

 

Anh ngữ YSchool: Trung tâm luyện thi chứng chỉ IELTS

 • Phương pháp tiếp cận chính xác – đơn giản – trọng tâm.
 • Chỉ 42 GIỜ HỌC ONLINE CAM KẾT TĂNG NGAY 1 BAND ĐIỂM
 • 100% giáo trình được soạn thảo riêng biệt theo trình độ, cập nhật liên tục.
 • Chính sách hỗ trợ học phí linh hoạt.

📱Inbox fanpage hoặc liên hệ ngay: 070 303 2947 (Mrs.Thanh)

🏢 Địa chỉ: 39-41 Lê Thạch, phường 13, quận 4, TP.HCM

🌐 Website: https://yschool.edu.vn/ve-yschool/

🎵Tiktok: https://www.tiktok.com/@ielts_yschool

🎥 Youtube: https://www.youtube.com/@hocvienanhnguyschool3937

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký