Read better with Yschool – 2 bước đơn giản xử lý dạng bài TRUE-FALSE-NOT GIVEN

Read better with Yschool – 2 bước đơn giản xử lý dạng bài TRUE-FALSE-NOT GIVEN

CÔNG THỨC “ĐỦ – ĐÚNG” TRONG VIỆC TRẢ LỜI CÂU HỎI TRUE-FALSE-NOT GIVEN

Read better with Yschool - 2 bước đơn giản xử lý dạng bài TRUE-FALSE-NOT GIVEN

Dạng câu hỏi True/ False/ Not Given thì chắc quá quen thuộc với mọi người rồi. Tuy nhiên mình thấy nhiều bạn vẫn gặp khó khăn trong việc trả lời những câu hỏi này. Hôm nây mình sẽ chia sẻ một cách đơn giản để mọi người xử lý dạng câu hỏi này nhé.

Định nghĩa: 

 • “Đủ”: Nội dung trong câu hỏi xuất hiện 100% trong bài, không kể đúng sai.
 • “Đúng”: Nội dung trong câu hỏi xuất hiện 100% trong bài và khớp hoàn toàn về nghĩa.

Ứng dụng trong việc trả lời câu hỏi True/ False/ Not Given

Bước 1: Xác định Content words trong câu hỏi. Trước đây mình đã có một bài giải thích content words là gì. Các bạn tham khảo tại đây nhé: https://bit.ly/3yJNjAS

Bước 2: Đối chiếu với câu tương ứng trong bài và xác định Đủ – Đúng

 • Nếu một trong số các content words không thể xác định được trong bài => Thông tin không đủ => Chọn luôn Not Given
 • Nếu toàn bộ thông tin trong các content words đều xuất hiện trong bài => Tiếp tục xét về nghĩa, nếu Đúng toàn bộ, chọn True, nếu một content word bất kỳ Không Đúng, chọn False.

Ví dụ cho mọi người dễ hình dung nhé. Tất cả ví dụ đều lấy từ Cambridge IELTS 17 – Test 2.

Ví dụ 1:

Bài đọc: The teenagers took the seven scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer. Word of the find spread, and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves; together they make up between 800 and 900 manuscripts.

Câu hỏi: The Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them.

Bước 1: Xác định content words trong câu hỏi

The Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them.

Bước 2: Đối chiếu:

 • The Bedouin teenagers => The teenagers (Đủ + Đúng)
 • Little money => a small sum (Đủ + Đúng)
 • Disappointed => Không có => Không đủ thông tin
 • Chọn Not Given

 

Ví dụ 2:

Bài đọc: The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today.

Câu hỏi: There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls.

Bước 1: Xác định content words trong câu hỏi

There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls.

Bước 2: Đối chiếu:

 • The orgin – Dead Sea Scrolls => Giữ nguyên trong bài (Đủ + Đúng)
 • Academics => Scholarly (Đủ + Đúng)
 • Agreement => subject of debate (Đủ + Không đúng – Do debate là cuộc tranh luận, thể hiện rằng có nhiều ý kiến trái chiều).
 • Chọn False

 

Ví dụ 3:

Bài đọc: The writing on the Dead Sea Scrolls is mostly in black or occasionally red ink, and the scrolls themselves are nearly all made of either parchment (animal skin) or an early form of paper called ‘papyrus’. The only exception is the scroll numbered 3Q15, which was created out of a combination of copper and tin. Known as the Copper Scroll, this curious document features letters chiselled onto metal – perhaps, as some have theorized, to better withstand the passage of time.

Câu hỏi: The information on the Copper Scroll is written in an unusual way.

Bước 1: Xác định content words trong câu hỏi

The information on the Copper Scroll is written in an unusual way.

Bước 2: Đối chiếu:

 • Copper Scroll => Giữ nguyên trong bài (Đủ + Đúng)
 • Written + unusual way => Hầu hết các scroll khác: black or read ink – animal skin – papyrus/ Copper scroll: copper and tin (Đủ + Đúng – Do cách mà Copper Scroll được tạo ra “unusual” so với các scroll khác).
 • Chọn True

 

Đó là cách đơn giản để xử lý dạng True/ False/ Not Given nhé. Mọi người lưu lại để áp dụng trong lần làm bài tới luôn nha. Tuy nhiên đây chỉ là kỹ thuật làm bài thôi, nên mọi người cũng đừng quên trau dồi thêm từ vựng để có thể hiểu chính xác ý trong câu hỏi và bài đọc nhé.

—————————————————————————-
Cuốn sách của tháng 8/2023 bao gồm:
 • Tổng hợp 6 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 7
 • Phân tích đề Writing chi tiết
 • Bài mẫu band 7 – 8
 • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.
Tham gia cộng đồng tự học IELTS Không Khó.actual test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký