Tag: part 2

SPEAKING PART 2 SAMPLE – Describe a routine

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2 – CHỦ ĐỀ A PLACE Chủ đề [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Đề thi Quý 1/2024 – A gift

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Đề thi Quý 1/2024 – Business Person

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Đề thi [...]

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Describe a national holiday in your country

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Describe a national holiday in your country Ngày [...]

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – 6  IDIOMS VỚI TỪ “TEETH”

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – 6  IDIOMS VỚI TỪ “TEETH” Trong bài viết này [...]

BÀI MẪU SPEAKING PART 2 – Describe a piece of good news

SAMPLE ANSWER – IELTS SPEAKING PART 2 Chủ đề News tuy không còn quá xa [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký