Tag: Speaking Part 1

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Tháng 4/2024 – Topic: Pen Or Pencils

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Tháng 4/2024 – Topic: Pen Or Pencils IELTS [...]

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – 1 THÁNG 3/ 2023 – TOPIC: ADVERTISEMENTS

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – 1 THÁNG 3/ 2023 – Topic: Advertisements Bài [...]

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – 9/3/2024 – Topic Sweets

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – 9/3/2024 – Topic Sweets Phần thi Speaking gồm [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký