Tag: speaking

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 4/2024

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 4/2024 Đối với các sĩ tử [...]

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 3/2024

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 3/2024 Đối với các sĩ tử [...]

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 2/2024

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 2/2024 Đối với các sĩ tử [...]

32 cụm từ trong IELTS Speaking Topic: Space

32 cụm từ trong IELTS Speaking Topic: Space Đối với phần thi Speaking, từ vựng [...]

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Tháng 4/2024 – Topic: Pen Or Pencils

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Tháng 4/2024 – Topic: Pen Or Pencils IELTS [...]

35 CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG IELTS SPEAKING TOPIC: SPENDING MONEY

35 CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG IELTS SPEAKING TOPIC: SPENDING MONEY Chủ đề “Spending Money” [...]

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 – 3/2024 – TOPIC: UNIFORM

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 – 3/2024 – TOPIC: UNIFORM IELTS Speaking Part 3 [...]

35 cụm từ hữu ích trong IELTS Speaking Topic Art

35 cụm từ hữu ích trong IELTS Speaking Topic Art Đối với phần thi Speaking, [...]

32 cụm từ thú vị trong IELTS Speaking Topic Reading or Newspaper

32 cụm từ thú vị trong IELTS Speaking Topic Reading or Newspaper Trước khi bắt [...]

32 CỤM TỪ HỮU DỤNG TRONG IELTS SPEAKING TOPIC: CONCENTRATION

32 CỤM TỪ HỮU DỤNG TRONG IELTS SPEAKING TOPIC: CONCENTRATION Phần thi Speaking trong kỳ [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký