BÀI MẪU WRITING TASK 1 – ĐỀ THI NGÀY 1/4

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 1 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 01/04/2023.

The plans below show how the ground of a particular building has changed over time.

writing

 

Phân tích đề bài

Dạng bài: Bản đồ.

Độ khó: Khó – Thông tin trong bản đồ không quá phức tạp nhưng đề có chứa đến 3 hình nên việc miêu tả sẽ mất nhiều thời gian. Ngoài ra, thí sinh nên lưu ý kỹ hơn đến cách bố trí thông tin để kiểm soát độ dài của bài viết.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Overview:
    • Chức năng của tòa nhà đã thay đổi nhiều lần qua các năm.
    • Cấu trúc bên trong của tòa nhà cũng có những sự thay đổi.
  • Body 1: Miêu tả sự thay đổi từ 1958 đến 2000 (Hình 1 và 2)
  • Body 2: Miêu tả sự thay đổi từ 2000 đến hiện nay (Hình 2 và 3).

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 8.0

 

Bài mẫu

 

The maps depict the changes on the ground floor of a building from 1958 to the present. In general, the function of the floor has changed several times since 1958, while the layout has also been significantly modified.

From 1958 to 1984, the ground floor was used as an office, and the entrance was at the bottom of the plan, with a toilet to the left and a reception area to the right. Further to the centre, there was an office for the manager to the right, facing two other offices for the assistant and the secretary. At the top left-hand and right-hand corners of the floor were the meeting room and the kitchen, respectively.

From 1985 to 2000, the floor was transformed into an apartment, with the meeting room being converted into a living room. The manager’s office and reception area were both removed to make way for two bedrooms, while the two offices on the opposite side, along with the toilet, were also demolished and replaced by a big bathroom with a shower.

From 2001 to the present, the floor has become a flower shop, and the facilities inside have been greatly altered. The bathroom and two bedrooms have all been taken out to make room for a play area and an office. Two flower exhibitions have been established, one immediately to the right of the entrance and the other next to the play area. The former living room is now used for gift card displays. Only the kitchen still remains the same from 1958 to now.

 

Từ vựng:

function (n): chức năng

layout (n): cách bố trí

transform (v): biến đổi hoàn toàn

convert sth into sth(v): biến đổi một thứ thành một thứ khác.

demolish (v): đập bỏ

alter (v): thay đổi, sửa đổi

 

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 3 tại: https://bit.ly/actualtests0323
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký