BÀI MẪU WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 13/5

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 13/05/2023.

Some people think that people are responsible for their happiness. Others feel happiness depends on other factors in their life.

Discuss both views and give your opinion.

 

writing

Phân tích đề bài

Dạng bài: Discussion

Keywords cần lưu ý: people – responsible – their happiness – depends – other factors in life

 

Độ khó: Khó – Nội dung của đề mang tính trừu tượng cao (Hạnh phúc cá nhân do ai quyết định?), điều này có thể gây nhiều khó khăn cho thí sinh trong việc lựa chọn ý tưởng cũng như từ vựng cho bài viết. Ngoài ra, người viết cũng cần lưu ý rằng khái niệm “other factors” rất rộng và chỉ nên chọn những “factors” đơn giản, cụ thể, dễ phát triển, tránh những ý quá vĩ mô hoặc hàn lâm để không tự gây khó khăn cho bản thân.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Ý kiến tổng quan: hạnh phúc phụ thuộc vào cả trách nhiệm cá nhân lẫn những yếu tố bên ngoài.
  • Body 1: Trình bày những lý do hạnh phúc lại phụ thuộc vào trách nhiệm cá nhân.
  • Body 2: Lập luận rằng ngoài trách nhiệm cá nhân, các yếu tố khác trong cuộc sống cũng ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

 

Opinions differ as to whether happiness depends on people themselves or other factors in life. I believe that both personal responsibility and external factors play a role in determining an individual’s happiness.

On the one hand, individuals are responsible for their own happiness. Happiness primarily depends on an individual’s mindset and attitude towards life, as people have control over their thoughts, emotions, and reactions, and can choose to cultivate a positive outlook. For example, upon facing a challenge, one can consider it a learning opportunity, and such a mindset can help them feel more satisfied once the challenge is overcome. In addition, people also have the freedom to take good care of themselves by maintaining physical health, pursuing hobbies, and practicing mindfulness. These activities lie within their responsibility and can lead to increased happiness and well-being.

However, one’s happiness also depends on the environment, as there are factors that lie beyond their control. External circumstances, such as socioeconomic status and access to resources, significantly impact an individual’s happiness, but individuals can hardly influence any of these factors. For instance, an economic crisis can send many people into poverty and make them unhappy, and this hardly be overcome by personal efforts alone. Moreover, happiness can be affected by significant life events and how individuals cope with adversity. Factors such as loss, illness, or trauma can be challenging to overcome solely through personal responsibility.

In conclusion, while personal mindset and self-care are essential to one’s happiness, we cannot ignore the impact of external circumstances and significant life events. It is crucial to focus on what is within our control while also recognizing that external factors can shape our happiness.

 

Từ vựng:

cultivate a positive outlook: xây dựng một góc nhìn tích cực

mindfulness (noun): chánh niệm

external circumstances (noun phrase): những tình huống xảy ra bên ngoài

economic crisis (noun phrase): khủng hoảng kinh tế

trauma (noun): sang chấn

 

 

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 4 tại: https://bit.ly/actualtests0423
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký