BÀI MẪU WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 2/2 (UNIVERSITY)

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing Task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 02/02/2023.

While many people go to university for academic study, more people should be encouraged to do vocational training because there is a lack of qualified workers such as electricians and plumbers.

Do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Độ khó: Trung bình – Đề bài khá dài và nội dung có thể gây “bối rối” cho thí sinh. Tuy nhiên, nội dung chính của đề bài không quá phức tạp và không yêu cầu quá nhiều từ vựng hay kiến thức để có thể xử lý.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Ý kiến tổng quan: Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trong đề.
  • Body 1: Việc đào tạo nghề giúp sinh viên cải thiện kỹ năng thực tế.
  • Body 2: Việc đào tạo nghề giúp cho những sinh viên không giỏi trong trường đại học có cơ hội việc làm.
  • Body 3: Việc đào tạo nghề giúp bù đắp sự thiếu hụt nhân sự lành nghề.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

 

Bài mẫu

Some people think that more students should select vocational training rather than go to university due to the current lack of qualified workers. I agree with this statement for the following reasons.

One key advantage of vocational training is that it provides students with practical skills that can be applied in real-life situations. Unlike academic courses, which focus more on theoretical knowledge, vocational training offers hands-on experience that is essential for the trades industry. This means that students are better equipped to perform their jobs effectively, and the quality of work produced is of a higher standard.

Another benefit of vocational training is that it offers an alternative path to success for individuals who may not excel in traditional academic settings. For some students, academic study may not be suitable due to personal preferences or learning difficulties. Vocational training provides an alternative way for these students to develop their skills and gain employment in fields where they can thrive.

Moreover, vocational training can help to address the skills gap that exists in the trade industry. There is currently a shortage of qualified workers in trades such as electricians and plumbers, which can lead to a range of issues such as delayed construction projects and increased costs for consumers. Encouraging more individuals to pursue vocational training can help to address this gap and ensure that there are enough skilled workers to meet the demand.

In conclusion, while academic study has its benefits, vocational training is equally important, especially in the trade industry. By encouraging more individuals to pursue vocational training, we can provide a practical and accessible pathway to success for students who may not excel in traditional academic settings, as well as address the skills gap in the trades industry.

(290 words)

 

Từ vựng:

theoretical knowledge (noun): kiến thức lý thuyết

hands-on experience (noun): kinh nghiệm thực tiễn

learning difficulties (noun): khó khăn trong học tập

thrive (verb): phát triển

shortage (noun): sự thiếu

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 2 tại: https://bit.ly/actualtests0223
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký