Academic Writing là gì? Phân biệt Academic và Scientific Writing

Academic Writing là gì? Phân biệt Academic và Scientific Writing

Trong bài viết này, YSchool sẽ giải thích khái niệm Academic Writing và Scientific Writing, đồng thời phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm này. Qua đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách viết học thuật và viết khoa học, cùng với ngữ cảnh và đặc điểm riêng của từng loại viết. 

Academic Writing là gì? Phân biệt Academic và Scientific Writing

1. Khái niệm Academic Writing

Academic Writing là một loại viết học thuật, chuyên về việc trình bày và truyền đạt thông tin trong môi trường học thuật. Nó thường được sử dụng trong các bài luận, báo cáo, nghiên cứu, và các loại văn bản liên quan đến giáo dục và nghiên cứu. 

Mục tiêu chính của Academic Writing là trình bày ý tưởng một cách rõ ràng, logic và có căn cứ, từ đó đưa ra các luận điểm và phân tích sâu về một vấn đề cụ thể. Đây cũng là hình thức viết được yêu cầu trong IELTS Writing (Academic Module).

Ví dụ Academic Writing (Viết học thuật):

Tiêu đề: “Tác động của nghệ thuật đương đại đến nhận thức xã hội về đa dạng văn hóa”.

Đoạn văn: “Nghệ thuật đương đại đã tác động đáng kể đến nhận thức xã hội về đa dạng văn hóa. Qua việc trình diễn và truyền tải các tác phẩm nghệ thuật đa dạng, từ tranh, điêu khắc, âm nhạc cho đến những biểu diễn sân khấu và phim ảnh, nghệ thuật đương đại đã tiếp cận khán giả với những trải nghiệm mới. Từ đó, nó khơi dậy sự quan tâm về nguồn gốc, giá trị và các quan niệm văn hóa khác nhau. Nghệ thuật đương đại đã tạo ra một diễn đàn để xây dựng tinh thần chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng trong xã hội.”

(Title: “The Impact of Contemporary Art on Social Perception of Cultural Diversity”

The field of contemporary art has had a significant impact on societal awareness of cultural diversity. Through the presentation and transmission of diverse artistic works, ranging from paintings, sculptures, and music to stage performances and films, contemporary art has provided audiences with new and immersive experiences. In doing so, it has sparked interest in the origins, values, and various cultural beliefs. Contemporary art has fostered a platform for fostering acceptance and respect for diversity within society.)

 

2. Khái niệm Scientific Writing

Scientific Writing là một loại viết khoa học, tập trung vào việc báo cáo kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nó thường được sử dụng trong các bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật và các văn bản liên quan đến các lĩnh vực khoa học tự nhiên, y học, kỹ thuật, và các ngành liên quan. 

Mục tiêu chính của Scientific Writing là trình bày kết quả nghiên cứu một cách chính xác, logic và có thể tái sản xuất, từ đó đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực đó.

Ví dụ Scientific Writing (Viết khoa học):

Tiêu đề: “Quá trình quang phổ của các phân tử hữu cơ thiophene trong môi trường dung môi khác nhau”.

Đoạn văn: “Nghiên cứu này tập trung vào nghiên cứu quá trình quang phổ của các phân tử hữu cơ thiophene trong môi trường dung môi khác nhau. Phương pháp nghiên cứu bao gồm sử dụng kỹ thuật phổ hấp thụ tử ngoại để đo đạc và phân tích các dải hấp thụ quang phổ của các mẫu thiophene trong các dung môi như nước, etanol và axeton. Kết quả cho thấy rằng môi trường dung môi có ảnh hưởng đáng kể đến đặc điểm quang phổ của các phân tử thiophene, đồng thời tạo ra các hiệu ứng tương tác giữa phân tử và dung môi.” 

(Title: “The Spectroscopic Behavior of Thiophene Organic Molecules in Different Solvent Environments”

This study focuses on investigating the spectroscopic behavior of organic molecules, specifically thiophene, in various solvent environments. The research methodology employed the technique of UV-visible absorption spectroscopy to measure and analyze the absorption spectra of thiophene samples in solvents such as water, ethanol, and acetone. The results indicate that the solvent environment significantly influences the spectroscopic characteristics of thiophene molecules, thus generating molecular-solvent interaction effects.)

 

3. Phân biệt Academic và Scientific Writing

Tuy Academic Writing và Scientific Writing có nhiều điểm tương đồng, nhưng có một số khác biệt quan trọng. 

Academic Writing có thể bao gồm cả viết về các lĩnh vực nhân văn và xã hội.Scientific Writing chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
Academic Writing có thể linh hoạt hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc văn bản và phong cách viết. Mục đích chính là để trình bày được luận điểm một cách thuyết phục. Scientific Writing yêu cầu sự chính xác và đáng tin cậy hơn, với việc sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, các phương pháp nghiên cứu, dữ liệu và chứng minh cụ thể.
Academic Writing có thể được tìm thấy trong nhiều ngữ cảnh học thuật, bao gồm:

  • Đại học và trường cao đẳng: Sinh viên thường phải viết bài luận, báo cáo và nghiên cứu trong các môn học khác nhau.
  • Các tạp chí học thuật: Nhà nghiên cứu và học giả viết bài báo cho các tạp chí chuyên về các lĩnh vực như xã hội học, lịch sử, văn học, tâm lý học và nhiều lĩnh vực khác.
  • Hội nghị và hội thảo: Người tham gia hội nghị và hội thảo thường viết bài trình bày và báo cáo nghiên cứu của mình theo cách viết học thuật.
  • Sách giáo trình và tài liệu giảng dạy: Các tác giả viết sách giáo trình và tài liệu học thuật để truyền đạt kiến thức và thông tin trong các lĩnh vực nhân văn và xã hội.
 • Bài thi IELTS Writing (Module Academic)
Scientific Writing thường được tìm thấy trong các ngữ cảnh liên quan đến nghiên cứu khoa học và công nghệ, bao gồm:

 • Tạp chí khoa học: Nhà nghiên cứu và chuyên gia trong các lĩnh vực như hóa học, sinh học, vật lý, y học và kỹ thuật viết bài báo cho các tạp chí khoa học để trình bày kết quả nghiên cứu.
 • Hội nghị và hội thảo khoa học: Các nhà khoa học trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu của mình trong các hội nghị và hội thảo khoa học.
 • Tài liệu kỹ thuật: Các nhà khoa học và kỹ sư viết tài liệu kỹ thuật để trình bày thông tin về thiết kế, thử nghiệm và ứng dụng của công nghệ.
 • Sách giáo trình và tài liệu học thuật: Các tác giả viết sách giáo trình và tài liệu học thuật trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ để giảng dạy và chia sẻ kiến thức chuyên ngành.

Tổng quan, Academic Writing và Scientific Writing đều nhằm truyền đạt thông tin trong môi trường học thuật, nhưng Scientific Writing tập trung vào viết về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong khi Academic Writing bao gồm cả các lĩnh vực nhân văn và xã hội.

______________________________________

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 4 tại: https://bit.ly/actualtests0423

Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn

Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký