Các dạng câu hỏi trong Writing Task 2 hiện nay

Các dạng câu hỏi trong Writing Task 2 hiện nay

“Có tổng cộng bao nhiêu dạng câu hỏi trong bài thi Writing Task 2 hiện nay?” là một câu hỏi được nhiều bạn thí sinh băn khoăn. Trong bài viết hôm nay, YSchool sẽ tổng hợp đầy đủ 4 dạng câu hỏi chính, kèm theo những đề bài ví dụ để các bạn nắm rõ hơn về nội dung này nhé.

Các dạng câu hỏi trong Writing Task 2 hiện nay

1. Two-question essay

Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh trả lời hai câu hỏi riêng biệt liên quan đến một chủ đề chung. Thí sinh cần đảm bảo rằng họ đưa ra câu trả lời cho cả hai câu hỏi trong bài viết của mình và giữ cho bài viết có tính liên kết và trình bày rõ ràng. 

 

Ví dụ: In many countries, only a few young people learn classical music or go to classical music concerts. 

Why?

Should young people be encouraged to learn classical music?

 

Trong đề bài này, câu hỏi thứ nhất là “Tại sao chỉ có một vài người trẻ học nhạc cổ điển hoặc đến các buổi hòa nhạc nhạc cổ điển ở nhiều quốc gia?” và câu hỏi thứ hai là “Liệu người trẻ nên được khuyến khích học nhạc cổ điển hay không?” 

 

Một số đề bài khác dạng Two-question essay:  

In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

Some parents buy their children whatever they ask for, and allow their children to do whatever they want. Is this a good way to raise children? What consequences could this style of parenting have for children as they get older?

Success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person?

2. Positive – Negative

Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm về một sự phát triển hoặc xu hướng cụ thể và xem nó tích cực hay tiêu cực. Thí sinh cần phân tích các lợi ích và hạn chế hoặc các hệ quả tích cực và tiêu cực của sự phát triển đó để đưa ra quan điểm của mình. 

 

Ví dụ: In the past, only big companies were able to produce films. Now, individuals can also make films.

Is this a positive or negative development?

 

Trong đề bài này, thí sinh cần phải cho biết xem việc cá nhân có thể sản xuất phim có tính tích cực hay tiêu cực so với việc chỉ có các công ty lớn có thể sản xuất phim.

 

Một số đề bài khác dạng Positive – Negative: 

Many people put their personal information online (address, telephone number, and so on) for purposes such as signing up for social networks or online banking. Is this a positive or negative development?

Nowadays some older people choose to live in retirement communities and centers with other people, rather than living with their adult children. Is this a positive or negative development?

Film stars and celebrities often share their views on public matters that have little to do with their profession. Is this a positive or negative development?

3. Agree – Disagree

Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh cho biết họ đồng ý hay không đồng ý với một quan điểm cụ thể và giải thích lý do. Thí sinh cần phải đưa ra lập luận thuyết phục để chứng minh quan điểm của mình. 

 

Ví dụ: Some people think that mobile devices should be banned in public places.

Do you agree or disagree?

 

Trong đề bài này, thí sinh cần phải cho biết liệu họ đồng ý hay không đồng ý với việc cấm sử dụng thiết bị di động trong các địa điểm công cộng. 

Một lưu ý nhỏ là dạng bài này giống như câu hỏi Yes – No trong đời sống thường ngày, và thí sinh cần nêu rõ câu trả lời Đồng ý hoặc Không, sau đó nêu ra các lý do cho câu trả lời của mình. Thí sinh cần chú ý đọc kỹ đề bài để tránh việc trả lời nhầm sang các dạng câu hỏi khác.

 

Một số đề bài khác dạng Agree – Disagree:  

Some people think that social networking sites have a huge negative impact on both individuals and society. To what extent do you agree or disagree? 

Some people say that to prevent illness and disease, governments should focus more on reducing environmental pollution and housing problems. To what extent do you agree or disagree? 

Doing an enjoyable activity with a child can be better for their overall skills development and creativity than reading. To what extent do you agree?

4. Discuss both views and give your opinion

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn thảo luận về hai quan điểm khác nhau về một vấn đề và đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Bạn cần trình bày các quan điểm đối lập, cung cấp lập luận và ví dụ cho cả hai quan điểm, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân của mình. 

Loại câu hỏi này yêu cầu thí sinh phân tích và đánh giá hai quan điểm khác nhau về một chủ đề cụ thể. Thí sinh cần cung cấp lập luận và ví dụ cho cả hai quan điểm, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân của mình (mình đồng ý với quan điểm nào trong hai quan điểm đề bài cung cấp). 

 

Ví dụ: Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem, while others think effective measures can be taken to improve this situation. 

Discuss both views and give your opinion.

 

Trong đề bài này, thí sinh cần phân tích và đánh giá hai quan điểm khác nhau về tình huống một số hoạt động của con người ảnh hưởng tiêu cực đến các loài thực vật và động vật. Một quan điểm cho rằng đã quá muộn để làm gì đó về vấn đề này, trong khi quan điểm khác cho rằng có thể áp dụng các biện pháp hiệu quả để cải thiện tình hình. Khi làm bài, thí sinh cần phải đưa ra ý kiến mình đồng ý với quan điểm nào trong hai quan điểm trên. 

 

Một số đề bài khác dạng Discuss both views and give your opinion:  

Some believe that students should begin learning a language very early in school while others think these subjects should be taught later. Discuss both sides and give your own opinion. 

Some feel that individuals should have the right to strike in all jobs while others feel there are exceptions. Discuss both sides and give your own opinion.

Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both these views and give your own opinion.

______________________________________

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 4 tại: https://bit.ly/actualtests0423

Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn

Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký