FREE EBOOK – IELTS RECENT ACTUAL TESTS THÁNG 2-2023

Bộ tài liệu Actual Tests Writing và Speaking tháng 2/2023 được biên soạn bởi YSchool.

Cuốn sách bao gồm:
  • Tổng hợp 6 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 2
  • Phân tích đề Writing chi tiết
  • Bài mẫu band 7 – 8
  • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề
Tham khảo các tài liệu FREE gần đây khác bao gồm:
👉IELTS Recent Actual Tests tháng 1/2023: https://bit.ly/actualtests0123
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký