Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 9/3/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 9/3/2024

Đề bài

The graph below shows the percentage of people by age group visiting the cinema at least once per month in one particular country between 1978 and 2008.

Phân tích đề bài

Dạng bài: Biểu đồ đường.

Độ khó: Dễ – Biểu đồ cung cấp 4 nhóm số liệu với xu hướng gần giống nhau và cả 4 đường đều không thay đổi quá nhiều, vì vậy hầu hết thí sinh sẽ không gặp nhiều khó khăn miêu tả bài này.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

 • Overview:
  • Số liệu của nhóm 14 – 24 và 25 – 34 tuổi giảm nhẹ trong khi 2 nhóm còn lại tăng lên.
  • Số liệu của nhóm 14 – 24 cao nhất trong khi nhóm 50+ thấp nhất.
 • Body 1: Miêu tả số liệu của nhóm 14 – 24 và 25 – 34.
 • Body 2: Miêu tả số liệu của 2 nhóm tuổi còn lại.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

Bài mẫu

The provided line chart depicts the monthly cinema visitation rates among different age groups in a particular country from 1978 to 2008. 

In general, there was a marginal decline in the percentages of the 14-24 and 25-34 age cohorts, while there was an upward trend in the attendance figures for individuals aged 35 and above. Notably, the 14-24 age group consistently exhibited the highest attendance, whereas the lowest percentages were attributed to individuals aged 50 and older throughout the specified period. 

The 14-24 age bracket maintained a stable attendance rate at approximately 90% until a slight dip of around 2% at the figure exhibited at the conclusion of the given timeframe. Furthermore, the 25-34 age group experienced a notable decrease from 80% to 60% in 1988. Following a recovery and stabilization at 80% from 1988 to 2003, this figure exhibited a moderate decline to around 78% by 2008.

Both age groups over 35 witnessed substantial increases from 1988 to 1998. Specifically, the attendance rate for visitors aged 35-49 grew by 10%, reaching approximately 70% in 2008. Similarly, the 50+ age group experienced comparable but less pronounced changes, with attendance rising from 40% to 50 over the specified period.

(194 words)

Highlight keywords

 • cohort (noun): nhóm người có chung đặc điểm (thường là tuổi)
 • attendance figures (noun phrase): số liệu tham dự
 • a slight dip (noun phrase): sự giảm nhẹ
 • less pronounced changes (noun phrase): những sự thay đổi ít đáng chú ý hơn

> Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – 23/3

> BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 24/3/2024


YSchool – Trường Anh ngữ luyện thi IELTS Online uy tín

Cam kết nâng 1 band điểm chỉ sau 42 giờ học!

SĐT/Zalo: 0703032947

Website: https://yschool.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Yschool.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký