Bài mẫu Writing Task 1

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 9/5/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 9/5/2024 Đề bài The table and pie [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 4/5/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 4/5/2024 Đề bài The charts below show [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 27/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 27/4/2024 Đề bài The diagram below shows [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 20/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 20/4/2024 Đề bài The line graph shows [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 18/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 18/4/2024 Đề bài The charts below give [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 13/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 13/4/2024 Đề bài The chart below gives [...]

3 lưu ý để đạt band 8 – 9 trong Task Achievement Writing Task 1

3 lưu ý để đạt band 8 – 9 trong Task Achievement Writing Task 1 [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 6/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 6/4/2024 Đề bài The two bar charts [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 9/3/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 9/3/2024 Đề bài The graph below shows the [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – 23/3

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – 23/3 Đề bài The charts below show the [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký