Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 9/5/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 9/5/2024

Đề bài

The table and pie charts below show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010.

Phân tích đề bài

Dạng bài: Biểu đồ kết hợp có sự thay đổi theo thời gian

Độ khó: Trung bình – Nội dung trong đề bài không quá phức tạp, tuy nhiên nội dung phần

biểu đồ tròn bao gồm 2 hình được lồng ghép với nhau. Điều này có thể gây khó khăn cho

một số thí sinh, đặc biệt là khi khả năng phân tích thông tin chưa vững.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

 • Overview:
  • Tổng số lượng nghiên cứu sinh tăng đáng kể qua các năm, với số lượng sinh viên địa phương luôn cao hơn.
  • Tỷ lệ nghiên cứu sinh nam luôn cao hơn nữ.
  • Body 1: Miêu tả số liệu của bảng số liệu (tổng số nghiên cứu sinh)
  • Body 2: Miêu tả số liệu của biểu đồ trò (tỷ lệ nghiên cứu sinh theo giới tính).

Band điểm dự kiến: 8.0

Bài mẫu

The table offers insights into the number of local and international students pursuing research majors in Australian universities in 2001 and 2010, while the pie chart delineates the proportion of research students by gender throughout this period.

Overall, the total number of research students increased significantly over the surveyed time, with the domination of local learners in both years. In addition, males accounted for a higher share of research students than females.

Regarding the participation by nationality, around 33,700 Australian students attended research courses in 2001, seven times higher than their foreign counterparts, with over 5,100 people. The timescale of the following 10 years witnessed a mild growth in the number of local research learners, to nearly 39,500. At the same time, although the figure for non-local participants engaging in research fields registered a threefold increase to approximately 14,600, it was still outnumbered by a ratio of around 3 to 1 in comparison with the figure for Australian learners. 

Concerning the breakdown of research learners by gender, the percentage of female learners from foreign countries in research courses was lowest with merely 4% in 2001, which was 5% lower than that of males. During that time, the figure for Australian students taking research fields shared a relative similarity in gender distribution, with 44% for males and 43% for females. 10 years later, there was a shift in research interests among international learners, in which the proportion of females experienced a significant rise to 15%, surpassing the figure of 12% for their male counterparts despite a slight increase of 3%. In contrast, a downward trend was seen in the share of local students engaging in research majors. Specifically, the figure for Australian male learners exhibited a modest decrease to 38%, while a decline to 35% was shown in the proportion of females.

(305 words)

Highlight keywords

 • pursue (verb): theo đuổi
 • domination (noun): sự thống trị
 • outnumber (verb): vượt trội về số lượng
 • breakdown (noun): phân tích, chia nhỏ
 • share a relative similarity: có sự tương đồng
 • gender distribution: sự phân bổ về giới tính
 • surpass (verb): vượt qua
 • exhibit a modest decrease: thể hiện một sự giảm khiêm tốn

>> Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 4/5/2024

>> Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 27/4/2024

>> Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 20/4/2024


YSchool – Trung tâm Anh ngữ luyện thi IELTS Online và Offline uy tín

Cam kết nâng 1 band điểm chỉ sau 42 giờ học!

SĐT/Zalo: 0703032947

Website: https://yschool.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Yschool.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký