BÀI MẪU WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 29/4

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 29/04/2023.

 

Many companies sponsor sports as a way to advertise themselves. Some think this is good for the world of sports, while others think there are disadvantages.

Discuss both views and give your opinion.

writing

Phân tích đề bài

Dạng bài: Discussion

Keywords cần lưu ý: companies – sponsor sports – advertise themselves – good for the world of sports – disadvantages

 

Độ khó: Trung bình – Chủ đề trong đề bài không quá khó (ảnh hưởng của quảng cáo đối với thể thao). Tuy nhiên thí sinh rất cần lưu ý đến cách dùng từ trong bài (world of sports) để xác định đúng phạm vi cho các idea của mình.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Ý kiến tổng quan: việc tài trợ cho thể thao có thể ảnh hưởng đến chất lượng của một số sự kiện, nhưng điều này vẫn mang lại nhiều lợi ích cho thể thao nói chung.
  • Body 1: Trình bày những lợi ích cho thể thao của việc tài trợ và quảng cáo.
  • Body 2: Trình bày những mặt trái của việc quảng cáo trong thể thao.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.0

 

Bài mẫu

People hold different views about whether sports sponsorship brings positive or negative impact on the world of sports. In my opinion, although sports sponsorship can affect the quality of some sports events, it generally benefits those involved in sports.

The main benefit of sports sponsorship is the essential financial support to athletes, sports organizations and sports events. Athletes use these sponsorship deals to fund their training kits or coaching staff, relieving them of financial burdens and allowing them to focus on training. Sports organizations also benefit from sponsorship by gaining the necessary funds to organize events. Moreover, the sports themselves are also marketed, as sponsoring companies often include the sponsored events and the sports in their advertising campaigns. This leads to increased visibility and exposure for both the sport and the companies.

However, it is worth considering that sports sponsorship can lead to the commercialization and a decrease in the quality of sports events. Many sponsors may exert influence over sports organizations to ensure their sponsorship will be a guaranteed investment at all cost. Therefore, sports organizations are forced to modify certain features of the events to meet the sponsor’s requirements. These actions can overshadow the integrity of sports events, causing audiences to lose interest in them. In addition, many people associate certain products, such as alcoholic drinks and fast food with negative images, as they believe these products are harmful to our health. Hence, showing sponsored ads of such products at sports events may worsen the images of the events in public eyes.

In conclusion, sports sponsorship as a means of advertising products can have a negative impact on sports events and the public’s perception on sports. However, it brings many advantages to the world of sports as it benefits not only the athletes and sports organizations, but also the sports itself.

(303 words)

 

Từ vựng:

training kits (noun phrase): thiết bị huấn luyện

coaching staff (noun phrase): Đội ngũ huấn luyện

funds (noun): Quỹ, nguồn tiền

visibility (noun): Mức độ được nhìn thấy, nhận biết và nhớ đến của một thương hiệu trong mắt khách hàng

commercialization (noun): Sự thương mại hóa, quá trình biến cái gì đó thành hoạt động thương mại

modify (verb): Sửa đổi, điều chỉnh

integrity (noun): Chính trực, tính toàn vẹn

alcoholic drinks (noun): Đồ uống có cồn

 

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 4 tại: https://bit.ly/actualtests0423
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký