BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024

 BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024

Đề bài:

The chart and graph below give the information about three categories of workers in Australia and unemployment levels within those categories.

CONTENT BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024

Phân tích đề bài

Dạng bài: Biểu đồ hỗn hợp có sự thay đổi theo thời gian.

Độ khó: Dễ. Thông tin trong 2 biểu đồ không quá nhiều (3 nhóm ở mỗi hình), đồng thời các sự thay đổi không quá phức tạp để miêu tả.

Cách tiếp cận trong bài mẫu

Overview:

  • Australian chiếm phần lớn lực lượng lao động.
  • Tỷ lệ thất nghiệp của non-English speaking people cao nhất.

Body 1: Miêu tả số liệu của hình 1 – tỷ lệ người trong workforce.

Body 2: Miêu tả số liệu của hình 2 – tỷ lệ thất nghiệp.

Band điểm dự kiến: 8.0

Bài mẫu Writing

The charts give information about the proportions of workers who speak different languages in the Australian workforce and the unemployment rates for these groups between 1993 and 2003. 

Overall, Australians made up the majority of the workforce while the percentages of workers who speak English and other languages were relatively the same. In addition, the unemployment rate of people who speak other languages rather than English always ranked first during the period. 

In 1993, Australians comprised more than three-fourths of the workforce at 76%, while only 11% of English speakers participated in the Australian workforce. The remaining workforce were people who spoke other languages.

In terms of unemployment rates, nearly 8% of people who are non-English speakers were unemployed in 1993, double the unemployment rate for Australians and people who speak English. After 2 years, the unemployment rate for people who are non-English speakers plunged to 5%, and then hovered at around 4% until 2003. The figures for the other groups followed a similar pattern, plummeting to 2% in 1995 and hovering around this point during the remaining period. 

Từ vựng

comprise (verb): bao gồm

plunge (verb): giảm rất nhanh

hover at (verb): duy trì gần mức

>> YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – BÀI MẪU TASK 2 IELTS WRITING – NGÀY 09/3/2024

>> YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 30/3


YSchool – Trường Anh ngữ luyện thi IELTS Online uy tín

Cam kết nâng 1 band điểm chỉ sau 42 giờ học!

SĐT/Zalo: 0703032947

Website: https://yschool.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Yschool.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký