Phân biệt thì: Quá khứ đơn và Quá khứ hoàn thành

Phân biệt thì: Quá khứ đơn và Quá khứ hoàn thành

Trong ngữ pháp tiếng Anh, quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành là hai thì quan trọng và phổ biến. Chúng được sử dụng để diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, mỗi thì có mục đích và cấu trúc ngữ pháp riêng, điều này gây khó khăn cho nhiều người học tiếng Anh.

Việc phân biệt giữa quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền đạt thời gian và sự liên quan giữa các hành động trong quá khứ. Việc nắm vững cấu trúc và cách sử dụng của hai thì này sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và linh hoạt hơn khi diễn đạt về quá khứ.

 

Phân biệt thì:
Quá khứ đơn &
Quá khứ hoàn thành

1. Sự nhầm lẫn phổ biến 

Một nhầm lẫn phổ biến là không hiểu rõ sự khác biệt về thời gian giữa quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Điều này dẫn đến việc sử dụng hai thì này một cách không đúng ngữ cảnh.

Quá khứ hoàn thành thường được sử dụng để chỉ ra thứ tự thời gian của hai hành động trong quá khứ, trong đó một hành động xảy ra trước một hành động khác. Thông thường, câu chứa quá khứ hoàn thành cần kết hợp với một hành động khác để tạo ra mối liên kết thời gian.

Khi có hai hành động xảy ra trong quá khứ và bạn muốn diễn đạt rõ ràng rằng một hành động xảy ra trước hành động còn lại, thì có thể dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động đó.

 

Ví dụ 1: Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà trước khi tôi đi dự tiệc.

Câu sai:  “I finished my homework before I had gone to the party.”

Câu đúng: “I had finished my homework before I went to the party.”

Trong ví dụ này, hành động “hoàn thành bài tập về nhà” xảy ra trước hành động “đi dự tiệc”. Do đó, thì Quá khứ hoàn thành (had finished) phải được sử dụng để chỉ ra rằng hành động đã hoàn thành xảy ra trước hành động khác trong quá khứ.

 

Ví dụ 2: Cô ấy đã rời đi rồi khi buổi hòa nhạc bắt đầu.

Câu sai: “She already left when the concert had started.”

Câu đúng: “She had already left when the concert started.”

Trong câu này, hành động “rời đi” xảy ra trước hành động “buổi hòa nhạc bắt đầu”. Quá khứ hoàn thành (had already left) kết hợp với hành động “buổi hòa nhạc bắt đầu” để diễn đạt thứ tự thời gian của hai hành động trong quá khứ.

 

2. Phân tích đặc điểm của hai thì

a) Quá khứ đơn (Past Simple)

Đây là thì được sử dụng để diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ. Nó thường được sử dụng để diễn đạt các sự kiện xảy ra một lần, không có mối liên hệ với hiện tại. Thì này thường đi kèm với các từ chỉ thời gian như “yesterday” (hôm qua), “last week” (tuần trước) hoặc “two years ago” (hai năm trước). Cấu trúc của quá khứ đơn thường là động từ ở cột 2 hoặc có thêm “ed” vào cuối động từ. Ví dụ:

  • I went to the beach last weekend. (Tôi đã đi biển cuối tuần trước.)
  • She played tennis yesterday. (Cô ấy đã chơi tennis ngày hôm qua.)

 

b) Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Đây là thì được sử dụng để diễn đạt hành động xảy ra trước một thời điểm xác định trong quá khứ. Nó thường được sử dụng để chỉ ra một sự kết hợp thứ tự giữa hai hành động trong quá khứ. Cấu trúc của quá khứ hoàn thành bao gồm “had” + quá khứ phân từ của động từ.  Ví dụ:

  • By the time I arrived, they had already left. (Trước khi tôi đến, họ đã rời đi rồi.)
  • She had finished her work before she went home. (Cô ấy đã hoàn thành công việc trước khi đi về nhà.)

Một điểm quan trọng để phân biệt quá khứ hoàn thành là việc sử dụng “had” và dạng quá khứ phân từ của động từ. Điều này không có trong quá khứ đơn.

 

_______________________________________

Tham khảo ngay nội dung và link tải sách MIỄN PHÍ: https://bit.ly/actualtests0523

Cuốn sách của tháng 5/2023 bao gồm:

Tổng hợp 5 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 5

Phân tích đề Writing chi tiết

Bài mẫu band 7 – 8

Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề

Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.

 

Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn

Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký