HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – Phân biệt từ vựng: Appliance – Application – Applicant, Salary – Wage – Income

HỌC TỪ VỰNG CÙNG YSCHOOL – Phân biệt từ vựng: Appliance – Application – Applicant, Salary – Wage – Income

Trong quá trình học tiếng Anh, việc phân biệt các từ vựng có nghĩa tương đồng là điều rất quan trọng. Trong bài viết này, YSchool sẽ giúp bạn phân biệt và sử dụng đúng 2 nhóm từ vựng dễ nhầm lẫn gồm: 

Nhóm 1: Appliance – Application – Applicant

Nhóm 2: Salary – Wage – Income.  


  • Appliance vs. Application vs. Applicant:

Appliance: một thiết bị hoặc máy móc để sử dụng trong gia đình hoặc văn phòng.

  • Ví dụ: I need to replace my old kitchen appliances because they are no longer working properly. (Tôi cần thay thế các thiết bị gia dụng trong nhà bếp cũ của mình vì chúng không còn hoạt động tốt nữa.)

Application: một chương trình máy tính được thiết kế để giải quyết một vấn đề hoặc thực hiện một chức năng cụ thể.

  • Ví dụ: I downloaded an application to help me learn English vocabulary. (Tôi đã tải xuống một ứng dụng để giúp tôi học từ vựng tiếng Anh.)

Applicant: một người nộp đơn xin việc, ứng viên xin việc.

  • Ví dụ: There are many applicants for a position in my company. (Có nhiều ứng viên cho một vị trí trong công ty của tôi.)

  • Salary vs. Wage vs. Income:

Salary: tiền lương mà một nhân viên nhận được hàng tháng hoặc hàng năm.

  • Ví dụ: I have been working here for a year and my salary has been increased by 10%. (Tôi làm việc ở đây được một năm và lương của tôi đã được tăng lên 10%.)

 

Wage: tiền lương được trả cho một người lao động theo số giờ làm việc.

  • Ví dụ: I worked 40 hours this week and my wage is $15 per hour. (Tôi đã làm việc 40 giờ trong tuần này và lương của tôi là 15 USD/giờ.)

 

Income: tổng thu nhập của một người từ tất cả các nguồn thu nhập khác nhau, bao gồm cả tiền lương, tiền lãi và các khoản thu nhập khác.

  • Ví dụ: My income includes my salary from my main job, interest from my savings account, and inheritance from my family. (Thu nhập của tôi bao gồm tiền lương từ công việc chính, tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm và tiền thừa kế từ gia đình.)

_______________________________________

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 3 tại: https://bit.ly/actualtests0323

Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn

Tham khảo khóa học tại đây.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký