Tag: collocations

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề: Memorizing

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề: [...]

VOCAB WITH YSCHOOL – Phân biệt 3 nhóm từ dễ nhầm lẫn (Canvas vs Canvass- Hone vs Home- Personal vs Personnel)

VOCAB WITH YSCHOOL – Phân biệt từ vựng dễ nhầm lẫn #1minutevocab | Phân biệt [...]

Vocab with YSchool – 18 từ đồng nghĩa và trái nghĩa chủ đề Size

Vocab with YSchool – 18 từ đồng nghĩa và trái nghĩa chủ đề Size  Trong [...]

Vocab with YSchool – 18 tính từ đồng nghĩa và trái nghĩa chủ đề Feelings

Vocab with YSchool – 18 tính từ đồng nghĩa và trái nghĩa chủ đề Feelings [...]

Học từ vựng cùng YSchool – Collocations của từ Performance và Concert

Học từ vựng cùng YSchool – Collocations của từ Performance và Concert Cả nhà đã [...]

Sample Speaking Test 1 – Cambridge IELTS 18

Sample Speaking – Cambridge IELTS 18 Speaking Test 1  PART 1 Paying bills 1. What [...]

Sample Speaking Part 1 – Topic: Fix things

Sample Speaking Part 1 – Topic: Fix things Part 1  Fix things 1. Do you like [...]

Ý nghĩa và các collocation thông dụng với từ “access”

Ý nghĩa và các collocation thông dụng với từ “access” Từ “access” có thể được [...]

Động từ “deliver” – Ý nghĩa và 10 collocation phổ biến 

Động từ “deliver” – Ý nghĩa và 10 collocation phổ biến  Động từ “deliver” có [...]

Học từ vựng cùng YSCHOOL – 6 idioms với từ “eye”

Học từ vựng cùng YSCHOOL – 6 idioms với từ “eye” Trong bài viết này [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký