Tag: sample

BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024

 BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024 Đề bài: The chart and graph below [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 06/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 16/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 2/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

FREE EBOOK: IELTS SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS 10-2023

Bộ tài liệu Actual Tests Writing và Speaking tháng 10/2023 được biên soạn bởi YSchool. [...]

FREE EBOOK: IELTS SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS 9-2023

Bộ tài liệu Actual Tests Writing và Speaking tháng 9/2023 được biên soạn bởi YSchool. [...]

Vocab with YSchool – 18 tính từ đồng nghĩa và trái nghĩa chủ đề Feelings

Vocab with YSchool – 18 tính từ đồng nghĩa và trái nghĩa chủ đề Feelings [...]

GIẢI ĐỀ THI THẬT – NGÀY 03/06 – WRITING TASK 1

GIẢI ĐỀ THI THẬT – NGÀY 03/06 – WRITING TASK 1 The table below shows [...]

GIẢI ĐỀ CAMBRIDGE IELTS 18 – Test 2 – Writing Task 1

GIẢI ĐỀ CAMBRIDGE IELTS 18 Test 2 – Writing Task 1 The chart below shows [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký