Từ đa chức năng trong tiếng Anh

Từ đa chức năng trong tiếng Anh

Từ đa chức năng (đôi khi được gọi là từ đa nghĩa) là các từ có thể hoạt động như nhiều loại từ ngữ khác nhau trong câu. Một số từ đa chức năng có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Trong bài viết hôm nay, YSchool sẽ giới thiệu các từ đa chức năng trong tiếng Anh gồm: Question, Answer, Demand và Bottle.

Từ đa chức năng trong tiếng Anh

1. Question

Từ “Question” có hai từ loại: Động từ và danh từ.

  • Question (động từ): Đặt câu hỏi, hỏi.

Example: She questioned him about his whereabouts.

(Cô ấy đã đặt câu hỏi cho anh ta về nơi anh ta có mặt.)

  • Question (danh từ): Câu hỏi

Example: I have a question for the speaker.

(Tôi có một câu hỏi cho diễn giả.)

2. Answer

Từ “Answer” có hai từ loại: Động từ và danh từ.

  • Answer (động từ): Trả lời

Example: He answered the phone immediately.

(Anh ấy đã trả lời điện thoại ngay lập tức.)

  • Answer (danh từ): Câu trả lời.

Example: What is the correct answer to this question?

(Câu trả lời đúng cho câu hỏi này là gì?)

 

3. Demand

Từ “Demand” có hai từ loại: Động từ và danh từ.

  • Demand (động từ): Đòi hỏi, yêu cầu.

Example: The protesters demanded justice for the victims.

(Những người biểu tình đòi hỏi công lý cho những nạn nhân.)

  • Demand (danh từ): Yêu cầu, sự đòi hỏi.

Example: There is a high demand for affordable housing in the city.

(Có nhu cầu cao về nhà ở giá phải chăng trong thành phố.)

 

4. Bottle 

Từ “Bottle” có hai từ loại: Động từ và danh từ.

  • Bottle (động từ): Đóng chai, đặt vào chai.

Example: She bottled the homemade jam for storage.

(Cô ấy đã đóng nắp chai cho mứt tự làm để bảo quản.)

  • Bottle (danh từ): Cái chai

Example: Please pass me the water bottle.

(Xin hãy chuyền cho tôi cái chai nước.)

______________________________________

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 4 tại: https://bit.ly/actualtests0423

Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn

Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký