Vocab with YSchool – 5 phút từ vựng và ngữ pháp để viết email chuyên nghiệp

Vocab with YSchool – 5 phút từ vựng và ngữ pháp để viết email chuyên nghiệp

Viết email đòi hỏi sự lựa chọn từ vựng và ngữ pháp phù hợp để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng, lịch sự và chuyên nghiệp. Bài viết sau sẽ cung cấp một số từ vựng và ngữ pháp quan trọng để bạn có thể áp dụng khi viết email chuyên nghiệp.

Vocab with YSchool - 5 phút từ vựng và ngữ pháp để viết email chuyên nghiệp

1. Hướng dẫn cách viết email chuyên nghiệp 

Mẫu email 1: Đề nghị xin việc (Job Application)

Subject: Job Application for [Tên Vị Trí]

Dear [Tên người nhận],

I hope this email finds you well. I am writing to express my keen interest in the [Tên Vị Trí] at [Công Ty]. I believe my skills and experience align perfectly with the requirements for the role.

I have a strong background in [lĩnh vực liên quan], with [số] years of experience in [các kỹ năng cụ thể hoặc ngành nghề]. Throughout my career, I have demonstrated proficiency in [đề cập đến những thành tựu hoặc đóng góp quan trọng]. I am confident that my dedication, attention to detail, and ability to work in a team environment would make me a valuable asset to your company.

I have attached my resume to provide a comprehensive overview of my qualifications. I would be grateful for the opportunity to further discuss my application in an interview.

Thank you for considering my application. I look forward to hearing from you soon.

Sincerely,

[Tên của bạn]

[Thông tin liên hệ của bạn]

 

Mẫu email 2: Xin ngày nghỉ (Request for Leave)

Subject: Leave Request – [Tên của bạn]

Dear [Tên quản lý],

I hope this email finds you well. I am writing to formally request a leave of absence from work for the period of [ngày bắt đầu] to [ngày kết thúc]. The reason for my leave is [lý do xin nghỉ].

I have ensured that my current projects and tasks are up to date, and I will arrange for any pending work to be covered during my absence. I believe my absence will not cause any significant disruptions to the team’s workflow.

Please let me know if you require any additional information or if there is a specific process I need to follow for this leave request.

Thank you for your understanding and consideration.

Best regards,

[Tên của bạn]

[Thông tin liên hệ của bạn]

 

Mẫu email 3: Follow-up về một vấn đề trong công việc (Work-related Follow-up)

Subject: Follow-up on [Vấn đề/ Dự án]

Dear [Tên người nhận],

I hope all is well. I am writing to follow up on the progress of [vấn đề/ dự án] that we discussed during our meeting on [ngày]. I wanted to see if there have been any updates or if there is any additional information needed to move forward.

Please let me know if there are any challenges or roadblocks that I can help address, or if there is a specific timeline we should follow for this project. I am eager to contribute and ensure its successful completion.

Thank you for your attention to this matter, and I look forward to hearing from you soon.

Best regards,

[Tên của bạn]

[Thông tin liên hệ của bạn]

 

2. Từ vựng và ngữ pháp cho viết email chuyên nghiệp

Ví trí sử dụng trong emailTừ vựngCollocations
Đầu email I am writing to

(Tôi viết thư để…)

I am writing to enquire about…,
I am writing to follow up on…,
I am writing to express my interest in…,
Thank you

(Cảm ơn)

Thank you for your prompt response.,
Thank you for considering my application.,
Giữa emailInterest

(Sự hứng thú)

I am writing to express my keen interest in… 
Inform

(Thông báo)

I’m writing to inform you that…
Discuss

(Thảo luận)

We would like to discuss…
We should discuss…
Let’s discuss this matter.
Ensure

(Đảm bảo)

Please ensure the quality…
This would ensure the success of… 
Progress

(Tiến trình)

Please check the progress.
Please make progress on…
Please report on the progress.
Cuối email Grateful

(Biết ơn)

I am grateful for your help,
Regards

(Trân trọng)

Best regards,
Warm regards,
Kind regards,
Look forward to

(Mong chờ)

I look forward to hearing from you soon.

—————————————————————————-

Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.
Cuốn sách của tháng 6/2023 bao gồm:
  • Tổng hợp 5 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 6
  • Phân tích đề Writing chi tiết
  • Bài mẫu band 7 – 8
  • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.
actual tests

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký