Write better with YSchool – SERIES – HIỂU VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH – Part 4: Quá khứ đơn

Write better with YSchool – SERIES – HIỂU VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH – Part 4: Quá khứ đơn

Quá khứ đơn cũng là một trong những thì phổ biến trong tiếng Anh, tuy nhiên người học tiếng Anh ở Việt Nam thường “quên” mất thì này khi nói hoặc viết. Lý do đến từ thói quen sử dụng ngôn ngữ hàng ngày, do trong tiếng Việt không có thì quá khứ.

Tuy nhiên một tin vui là cấu trúc và cách sử dụng của thì Quá khứ đơn rất dễ nhớ và áp dụng. Hãy cùng YSchool tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc và tính ứng dụng của thì Quá khứ đơn trong giao tiếp, công việc, và IELTS nhé.

Write better with YSchool - SERIES – HIỂU VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - Part 4: Quá khứ đơn

 

1. Cấu trúc của thì

Với động từ không phải “be”

Cấu trúc tiếng Anh

Subject + Verb (thể quá khứ) + Other components

Cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt

Chủ ngữ + đã + Hành động + các thành phần khác

The director called for an urgent meeting at 3 pm yesterday.Giám đốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua.
The paper production increased rapidly from 100 million tonnes in 2013 to 180 million tonnes in 2016.Sản lượng giấy tăng nhanh từ 100 triệu tấn vào 2013 lên 180 triệu tấn vào 2016.

 

Với động từ “be”

Cấu trúc tiếng Anh

Subject + was/were + other components

Cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt

Chủ ngữ + (đã từng) thì/ là/ ở + Thành phần khác

She was a teacher back in 2011, but now she is a businesswoman.

This product was really popular about 10 years ago.

Our parents were in the countryside when I was a kid.

Cô ấy đã từng là giáo viên vào năm 2011, nhưng nay cô ấy là một doanh nhân.

Sản phẩm này (thì) đã rất phổ biến khoảng 10 năm trước.

Bố mẹ của chúng tôi đã từng ở nông thôn khi chúng tôi còn nhỏ.

 

2. Ứng dụng của thì quá khứ đơn

 

Dùng để kể, tường thuât, báo cáo lại những sự việc trong quá khứ (có thời điểm xác định)

Giao tiếp (dùng khi kể lại chuyện đã xảy ra)
As I remember, I ordered the product from their website on Monday. Then, I waited for 2 days but received nothing. I asked my friends about that company, and they said I was scammed because it didn’t exist.Theo như tôi nhớ, tôi đặt một sản phẩm từ website của họ vào thứ 2. Sau đó, tôi đợi 2 ngày nhưng chẳng nhận được gì. Tôi hỏi bạn tôi về công ty đó, và họ nói rằng tôi đã bị lừa công ty đó không tồn tại.
Công việc (thường dùng khi báo cáo công việc)
We ran into a serious problem yesterday. The system was down for the whole afternoon, and no one could finish their work.Chúng tôi gặp một vấn đề nghiêm trọng vào ngày hôm qua. Hệ thống (thì) sập cả buổi chiều và không ai có thể hoàn thành được công việc.
IELTS (thường dùng trong Writing Task 1 hoặc Speaking)
The number of employees was 100 in 2014, increased to 120 in 2016, and continued to rise to 180 in 2018.Số lượng nhân viên 100 vào năm 2014, tăng lên 120 vào năm 2016 và tiếp tục tăng lên mức 180 vào năm 2018.

 

Nói về những thói quen hoặc sự kiện tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ 

Giao tiếp
My hometown was a wonderful place to live, and I had a memorable childhood there.Quê hương của tôi từng là một nơi tuyệt vời để sống, và tôi từng có một tuổi thơ đáng nhớ ở đó.
Công việc
Our working hours started at 8 am in 2018, but the new director changed all the company’s policies in 2019 and made everyone go to work at 7 am.Giờ làm việc của chúng tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng vào năm 2018, nhưng giám đốc mới thay đổi toàn bộ chính sách của công ty vào năm 2019 và bắt tất cả mọi người đi làm lúc 7 giờ sáng.

__________________________________

Anh ngữ YSchool: Trung tâm luyện thi chứng chỉ IELTS

  • Phương pháp tiếp cận chính xác – đơn giản – trọng tâm.
  • Chỉ 42 GIỜ HỌC ONLINE CAM KẾT TĂNG NGAY 1 BAND ĐIỂM
  • 100% giáo trình được soạn thảo riêng biệt theo trình độ, cập nhật liên tục.
  • Chính sách hỗ trợ học phí linh hoạt.

📱Inbox fanpage hoặc liên hệ ngay: 070 303 2947 (Mrs.Thanh)

🏢 Địa chỉ: 39-41 Lê Thạch, phường 13, quận 4, TP.HCM

🌐 Website: https://yschool.edu.vn/ve-yschool/

🎵Tiktok: https://www.tiktok.com/@ielts_yschool

🎥 Youtube: https://www.youtube.com/@hocvienanhnguyschool3937

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký