BÀI MẪU WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 11/3

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 11/03/2023.

The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages.

To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Agree – Disagree

Keywords cần lưu ý: advantages – spread of English – global language – continue – outweigh its disadvantages

Độ khó: Trung bình – Đề bài đưa ra một chủ đề không quá xa lạ nhưng ít được nhắc đến trong đời sống hàng ngày (việc tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu). Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho một số thí sinh trong việc lựa chọn ý tưởng cho bài viết.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Ý kiến tổng quan: Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trong đề.
  • Body 1: Việc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ toàn cầu có một số mặt trái.
  • Body 2: Tuy nhiên, những lợi ích mà nó mang lại hoàn toàn vượt trội so với mặt trái.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 8.0

 

Bài mẫu

Some people believe that the benefits of using English as a lingua franca will outweigh the drawbacks. I completely agree with this statement for the following reasons.

On one hand, the increasing use of English certainly comes with a few disadvantages. First, the spread of English could lead to the decline of other languages, particularly those spoken by smaller communities. This could lead to the loss of cultural heritage and identity. Second, the popularity of English can create and facilitate social inequality. It can create a gap between those who have access to English education and those who do not, or between native English speakers and those from non-English-speaking countries.

On the other hand, the benefits of having English as a global language are much more significant. As the lingua franca, English enables people from different countries to communicate effectively with each other. This can be especially important for international business and diplomacy, as the challenges caused by language barriers no longer exist. In addition, English is the language of science, technology, and the internet. Knowledge in these fields is largely written in English, which means it will become more accessible when English grows in popularity. Moreover, the spread of English can foster cultural exchange. As people around the globe use English for communication, those from different cultures can easily share their ideas and experiences, which can promote greater understanding and tolerance among different peoples.

In conclusion, while there are some disadvantages to the spread of English as a global language, the benefits it brings in terms of communication, access to information, and cultural exchange are likely to continue outweighing them.

(271 words)

 

Từ vựng

cultural heritage (noun phrase): di sản văn hóa

identity (noun): danh tính

inequality (noun): sự không bằng nhau; sự không bình đẳng

lingua franca (noun): ngôn ngữ để những người nói nhiều thứ tiếng khác nhau giao tiếp với nhau; ngôn ngữ chung

diplomacy (noun): thuật ngoại giao; ngành ngoại giao

tolerance (noun): sự khoan dung, sức chịu đựng

 

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 3 tại: https://bit.ly/actualtests0323
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký