BÀI MẪU WRITING TASK 1 – ĐỀ THI NGÀY 18/3

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 1 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 18/03/2023.

The graph below shows the average house prices in 3 countries between the years 1997-2014.

Phân tích đề bài

Dạng bài: Biểu đồ đường

Độ khó: Dễ – Đề bài chỉ cung cấp 3 nhóm số liệu và sự thay đổi của các nhóm số liệu này qua các năm khá đơn giản.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Overview:
    • Giá nhà ở cả 3 quốc gia đều tăng, với mức tăng lớn nhất ở Country A.
    • Country C có mức giá nhà thấp nhất.
  • Body 1: Miêu tả số liệu ở Country B và C.
  • Body 2: Miêu tả số liệu ở Country A.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 8.0

 

Bài mẫu

The graph illustrates the housing prices in three countries, A, B, and C, from 1997 to 2014.

In general, the housing prices in all three countries saw increases throughout the years, with the most significant being recorded in country A. In addition, Country C saw the lowest housing price in the surveyed period.

All three countries had almost the same real estate prices in 1997, at around 150,000 dollars. The figure for Country B later increased to nearly 400,000 dollars in 2005 but plummeted to under 300,000 dollars just three years later, before soaring to around 500,000 dollars from 2010 to 2014. The price in Country C saw a similar pattern, but to a smaller degree. It climbed gradually to roughly 250,000 dollars in 2007, plunged to under 200,000 dollars in 2008, and later rose to nearly 300,000 dollars in the final years.

The housing price in Country A increased minimally by only around 20,000 dollars from 1997 to 2000, reaching 170,000 dollars. However, it then skyrocketed to 550,000 dollars after only three years, far surpassing the figures for the other two countries. The number later fell to under 500,000 dollars in 2006 but then quickly recovered and remained at 600,000 dollars from 2009 to 2014.

(218 words)

 

Từ vựng

real estate (noun): bất động sản

plummet (verb): giảm mạnh

soar (verb): tăng vọt

skyrocket (verb): tăng phi mã

surpass (verb): vượt qua

 

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 3 tại: https://bit.ly/actualtests0323
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký