BÀI MẪU WRITING TASK 2 – ĐỀ THI NGÀY 25/3

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 25/03/2023.

Some cities have vehicle-free days, when private cars, trucks, motorcycles are banned in the city centre. Public transportations like buses, taxis and metros are advised.

Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Advantages – Disadvantages

Keywords cần lưu ý: vehicle-free days – public transportations – advised

 

Độ khó: Trung bình – Câu hỏi trong đề bài không quá khó, nhưng chủ đề có phần xa lạ với nhiều thí sinh (ngày cấm phương tiện trong thành phố). Ngoài ra thông tin trong đề cũng khá nhiều, nên thí sinh cần lưu ý xác định rõ các giới hạn để đưa ra ý tưởng phù hợp.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Ý kiến tổng quan: Lợi ích của vehicle-free days lớn hơn mặt trái.
  • Body 1: Trình bày những điểm bất lợi của vehicle-free days, bao gồm sự bất tiện cho người dân và ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp.
  • Body 2: Trình bày các mặt có lợi của vehicle-free days và nhấn mạnh rằng những điều này vượt trội hơn so với mặt trái.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

Bài mẫu

Some cities now ban private vehicles from entering the city centre on certain days and allow only public transportations. Although this can have certain drawbacks, I believe the benefits are much more significant.

The imposition of vehicle-free days can cause inconvenience to people and affect certain businesses. Many people, especially the disabled or elderly, often rely on private vehicles in their daily travels, so the banning of private vehicles is certainly inconvenient for them. This is also the case in cities where public transport systems are still underdeveloped, as buses, trains, or even taxis in these cities may lack the capacity to serve people’s travel demands. In addition, businesses in city centres may experience reduced sales due to decreased accessibility on vehicle-free days.

However, the advantages that this policy brings far outweigh the disadvantages mentioned above. First, when private vehicles are not allowed in the city centre, the level of carbon emissions and, along with that, air pollution will be reduced. This can benefit people in the long run, as air pollution is a major contributor to respiratory problems and other health issues. Second, with fewer vehicles on the road, traffic congestion is reduced, leading to smoother traffic flow, reduced travel time, and increased safety for pedestrians and cyclists. Thirdly, by promoting public transportation and cycling, vehicle-free days can encourage people to use these modes of transportation more often, reducing their dependence on private vehicles.

In conclusion, though the policy of vehicle-free days in some cities can have unwelcome consequences for some people and businesses, I believe it is a beneficial trend in the long run. This policy can help reduce air pollution and traffic congestion in city centres, as well as encourage more people to use public transport on a daily basis.

(293 words)

 

Từ vựng:

imposition (noun): sự áp đặt, bắt buộc

the disabled (noun): người khuyết tật

underdeveloped (adjective): chậm phát triển, chưa thực hiện được tiềm năng trong phát triển kinh tế (về một nước..)

capacity (noun): sức chứa

accessibility (noun): khả năng tiếp cận

carbon emissions (noun): lượng khí thải carbon

respiratory (adjective): thuộc về hô hấp

pedestrians (noun): người đi bộ

cyclists (noun): người đi xe đạp

 

Tham khảo thêm bài mẫu Writing – Speaking trong tháng 3 tại: https://bit.ly/actualtests0323

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký