Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 6/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 6/4/2024

Đề bài

Many people believe that watching a live performance is more enjoyable than watching the same event on television.

To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Discussion essay

Keywords cần lưu ý: modern world – more dependent – each other – more independent

Độ khó: Trung bình – Đề bài tập trung vào một khía cạnh nhỏ của chủ đề giải trí (entertainment), đó là việc xem các buổi biểu diễn trực tiếp hay trên TV sẽ thú vị hơn. Điều này yêu cầu thí sinh phải lưu ý kỹ đến các từ như “enjoyable” để có thể đưa ra lựa chọn ý tưởng phù hợp.

Cách tiếp cận trong bài mẫu

  • Ý kiến tổng quan: Không đồng ý một phần với ý kiến trong bài.
    • Body 1: Việc tham dự live performance sẽ enjoyable hơn với một số người, đặc biệt là người hướng ngoại.
    • Body 2: Việc xem các performance trên TV sẽ thú vị hơn đối với một số người khác.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.0

Bài mẫu

Some people claim that attending a live performance is more amusing than seeing it through the TV. From my perspective, I partly disagree with this opinion as the level of enjoyment derived from each scenario varies depending on the preferences of different audiences.

On the one hand, showing up at a live performance can be more entertaining for some groups of people, especially extroverted ones. Firstly, they can easily have a sense of excitement and intimacy when they join the event with the others. By cheering, dancing or singing along with the group,  they can fully immerse themselves in the event as well as the atmosphere there. Secondly, audiences have a chance to socialise with their idols or different people who may share the same interest or hobbies. This is a great way for them to not only widen their network but also feel a sense of community. 

On the other hand, turning on the TV to watch the performance would also be ideal for certain types of people. For those who could not make it to the live show because of their personal schedule or tight budget, they can still witness the same performance through television without being at the place. In addition, home viewers can have a better sight than those who show up at the place. People can not always pick an ideal spot to enjoy at the event; therefore, they may not have a better view than those staying at home to watch the show. 

In conclusion, I partly disagree with the opinion that attending a live performance is more enjoyable than watching it through the television. Both types of entertainment have their own excitement and provide pleasant experience to different groups of audience.

Highlight words

Derived from: xuất phát từ

A sense of excitement and intimacy (noun phrase): cảm giác thích thú và thân mật

Immerse oneself in (verb phrase): đắm mình vào …

Tight budget (noun phrase): ngân sách eo hẹp

Make it to (verb phrase): tới được nơi nào đó

>> Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 6/4/2024

>> Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 13/3/2024


YSchool – Trường Anh ngữ luyện thi IELTS Online uy tín

Cam kết nâng 1 band điểm chỉ sau 42 giờ học!

SĐT/Zalo: 0703032947

Website: https://yschool.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Yschool.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký