Bài mẫu Writing Task 2

Tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 biên soạn bởi giáo viên YSchool.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 18/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 18/4/2024 Đề bài Some people say in [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 13/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 13/4/2024 Đề bài Some people say that [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 6/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 6/4/2024 Đề bài Many people believe that [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 13/3/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 13/3/2024 Đề bài People who decide on [...]

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 24/3/2024

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 24/3/2024 Đề bài Parents are putting a lot [...]

Bài mẫu Writing Task 2 band 7.0+ ngày 7/3/2024

 Bài mẫu Writing Task 2 band 7.0+ ngày 7/3/2024 Đề bài: Some people think that [...]

BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2 – 17/02/2024

BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2 17/02/2024 Đề bài More people put their personal information [...]

BÀI MẪU TASK 2 IELTS WRITING NGÀY 17/2/2024

BÀI MẪU TASK 2 IELTS WRITING NGÀY 17/2/2024 Đề bài More people put their personal [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – BÀI MẪU TASK 2 IELTS WRITING – NGÀY 09/3/2024

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – BÀI MẪU TASK 2 IELTS WRITING – NGÀY 09/3/2024 [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 30/3

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký