Tag: writing

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 4/2024

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 4/2024 Đối với các sĩ tử [...]

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 3/2024

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 3/2024 Đối với các sĩ tử [...]

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 2/2024

FREE EBOOK: SPEAKING & WRITING RECENT ACTUAL TESTS – 2/2024 Đối với các sĩ tử [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 6/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 6/4/2024 Đề bài Many people believe that [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 6/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 6/4/2024 Đề bài The two bar charts [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 13/3/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Ngày 13/3/2024 Đề bài People who decide on [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – 23/3

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – 23/3 Đề bài The charts below show the [...]

6 phương pháp luyện IELTS Writing cực hiệu quả cho người mới

6 phương pháp luyện IELTS Writing cực hiệu quả cho người mới  Việc xác định [...]

BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024

 BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024 Đề bài: The chart and graph below [...]

5 lỗi sai cấu trúc thường gặp khi viết câu trong tiếng Anh

5 lỗi sai cấu trúc thường gặp khi viết câu trong tiếng Anh Khi viết [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký