BÀI MẪU WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 18

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề Test 2 – Cambridge IELTS 18.

Some university students want to learn about other subjects in addition to their main subjects. Others believe it is more important to give all their time and attention to studying for a qualification.

Discuss both these views and give your own opinion.

writing

Phân tích đề bài

Dạng bài: Discussion

Keywords cần lưu ý: students – other subjects in addition to their main subjects – give all their time and attention to studying for a qualification

 

Độ khó: Trung bình – Đề bài xoay quanh chủ đề Giáo dục – một chủ đề không quá xa lạ – tuy nhiên đề bài xoáy sâu vào một góc nhỏ của chủ đề (nên học nhiều môn hay chỉ tập trung vào môn chính). Điều này có thể khiến việc lựa chọn idea trong bài trở nên khó khăn hơn với một số thí sinh.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

 • Ý kiến tổng quan: Đồng ý với quan điểm thứ 2 trong bài – sinh viên nên tập trung vào học lấy bằng chính thay vì học quá nhiều môn.
 • Body 1: Thảo luận quan điểm thứ nhất – việc học nhiều môn bên cạnh môn chính có thể giúp sinh viên có kiến thức đa ngành và cải thiện cơ hội việc làm.
 • Body 2: Thảo luận và ủng hộ quan điểm thứ hai – việc chỉ tập trung học môn chính giúp tối ưu hiệu quả học tập và việc quản lý thời gian.

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 8

 

Bài mẫu

Some university students prefer not to restrict themselves to their main subjects, while others argue that prioritising their time and efforts on studying for a qualification is more crucial. From my perspective, I align with the latter stance due to various reasons.

To begin with, one notable argument for studying diverse subjects relates to improved employability. While specialising in a specific field is important, employers also value candidates who possess qualities such as adaptability and a willingness to learn. Students who study beyond their primary subjects showcase these sought-after qualities by actively stepping outside their comfort zones and venture into unfamiliar territory. Take a computer science student who decides to take a psychology course as an example. By embracing a different discipline, they seek a deeper understanding of human behaviour and its potential implications in their future work as a software developer. This demonstrates their ability to adapt to diverse fields and their enthusiasm for expanding their intellectual horizons. This, in turn, can give them a competitive edge in the job market.

However, given the demanding nature of university education, I firmly believe that prioritising a single qualification is more important for optimising study efficiency and effective time management. Firstly, in terms of study efficiency, juggling multiple subjects can burden students with cognitive strain as they constantly switch between topics, assignments, and exams. However, by focusing solely on main subjects, students can streamline their thinking processes and optimise the allocation of their mental energy. Secondly, committing to a single qualification helps with time management as it clarifies academic priorities. This enhanced clarity enables students to discern the most critical tasks, assignments, and projects associated with their main subjects. Consequently, they can allocate time efficiently to meet qualification requirements.

In conclusion, while exploring additional subjects is beneficial, I believe it is more crucial for university students to place a higher priority on a single qualification to ensure a fruitful academic journey.

 

Từ vựng trong bài:
 • align with: có cùng ý kiến, quan điểm với ai đó
 • sought-after qualities: những phẩm chất quý, được tìm kiếm
 • showcase (v): thể hiện
 • venture into unfamiliar territory: mạo hiểm, dấn thân vào lĩnh vực xa lạ
 • potential implications: ảnh hưởng có thể xảy ra
 • competitive edge: lợi thế cạnh tranh
 • juggle (v): làm nhiều việc cùng lúc
 • streamline (v): cải thiện, đơn giản hóa
 • discern (v): nhận diện, quyết định việc gì đó

 

Tham khảo ngay nội dung và link tải sách MIỄN PHÍ: https://bit.ly/actualtests0523

Cuốn sách của tháng 5/2023 bao gồm:

Tổng hợp 5 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 5

Phân tích đề Writing chi tiết

Bài mẫu band 7 – 8

Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề

Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.

 

Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn

Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký