YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Writing Task 2 – Đề thi ngày 10/6

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Writing Task 2 – Đề thi ngày 10/6

More and more people are becoming seriously overweight. Some people suggest that the solution to this problem is to increase the price of fattening foods. 

To what extent do you agree or disagree?

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT - Writing Task 2 - Đề thi ngày 10/6

 

Phân tích đề bài:

Dạng bài: Agree or Disagree

Keywords cần lưu ý: More and more people – seriously overweight – solution – increase price – fattening foods

Độ khó: Dễ – Đề bài nói về chủ đề tăng cân và thực phẩm gây tăng cân – một chủ đề không quá xa lại với hầu hết mọi người. Hầu hết thí sinh sẽ có khá nhiều ý tưởng cho đề bài, tuy nhiên cần lưu ý đến việc lựa chọn ý tưởng phù hợp. Việc phân tích đề bài cần tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của việc tăng giá các loại thực phẩm gây tăng cân.

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

 • Ý kiến tổng quan: Bài mẫu có quan điểm không đồng ý với việc tăng giá các loại thực phẩm gây tăng cân là giải pháp hiệu quả cho vấn đề tăng cân nghiêm trọng.
 • Body 1: Phương pháp tăng giá không thể hoàn toàn kiểm soát quyết định tiêu dùng của mọi người. Cuộc sống bận rộn và sự tiện lợi của các loại thực phẩm gây tăng cân cũng có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn tiêu dùng. Ngoài ra, việc ăn các loại thực phẩm gây tăng cân cũng có thể liên quan đến việc xả stress hoặc tìm kiếm sự thoải mái tinh thần, không phụ thuộc vào giá cả của chúng.
 • Body 2: Việc tăng giá không đủ để giải quyết vấn đề tăng cân nghiêm trọng vì nguyên nhân béo phì không chỉ đến từ việc tiêu thụ các loại thực phẩm gây tăng cân. Thiếu hoạt động thể chất và lối sống ít vận động cũng góp phần lớn vào việc tăng cân. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng đóng vai trò trong khả năng mắc béo phì của mỗi người.

 

Bài mẫu

The prevalence of severe obesity is on the rise, prompting the suggestion that raising the cost of high-calorie foods could be a potential solution. However, I believe this suggestion may not lead to a significant reduction in obesity rates for two main reasons.

To begin with, although prices do impact the accessibility of high-calorie foods, they do not solely determine people’s choices to consume such foods. The hectic lifestyle that characterises modern society also significantly influences these decisions. Given the quick and easy availability of fattening foods, they often become the go-to choice for many individuals, including office workers and students, seeking the convenience that aligns with their busy schedules. Another crucial aspect is emotional eating, whereby the consumption of calorie-dense foods triggers the release of brain chemicals like dopamine, providing temporary mood enhancement. Consequently, individuals may turn to these foods as a coping mechanism to address negative emotions such as stress, anxiety, boredom, or sadness, regardless of their prices. Hence, even if the prices of fattening foods were to rise, individuals who are constrained by time and those seeking emotional solace would still gravitate towards consuming them. 

Furthermore, it is crucial to recognize that weight gain is not solely attributed to consuming fattening foods. Obesity stems from various underlying causes. Firstly, a lack of physical activity and a sedentary lifestyle can significantly contribute to weight gain. When individuals engage in limited physical activity, their calorie expenditure decreases, leading to the accumulation of excess body fat. Additionally, genetic factors play a role in an individual’s predisposition to obesity. People with a family history of obesity may face greater challenges in managing their weight. Therefore, simply focusing on reducing the consumption of fattening foods would be insufficient in effectively addressing the issue.

In conclusion, I strongly disagree with the notion that merely increasing the prices of calorie-dense foods would effectively resolve the issue of severe obesity. This approach falls short in addressing both the individual choices made and the fundamental causes contributing to obesity.

(333 words)

 

Từ vựng 

 • prevalence (noun): sự phổ biến
 • accessibility (noun): tính tiếp cận
 • hectic lifestyle (noun): lối sống bận rộn
 • brain chemicals (noun): chất hóa học trong não
 • temporary mood enhancement: tăng cường tâm trạng tạm thời
 • a coping mechanism: một cơ chế đối phó
 • emotional solace: sự an ủi về mặt cảm xúc
 • a sedentary lifestyle: lối sống ít vận động

____________________________

 

YSCHOOL RA MẮT CUỐN SÁCH GIẢI ĐỀ WRITING – SPEAKING CAMBRIDGE IELTS 18

Cuốn Cambridge IELTS 18 đã ra mắt được khoảng 2 tuần nay. Bên cạnh các đề Listening – Reading sát với đề thi thật, đề Speaking và Writing cũng cần được theo dõi vì phần nào nó cũng thể phản ánh xu hướng ra đề trong thời gian tiếp theo.
Đội ngũ Giáo viên tại YSchool xin gửi tới mọi người cuốn Giải đề Speaking – Writing trong Cam 18 nhé. Cuốn sách bao gồm
 • Bài mẫu band 7 – 8 cho 4 Tests Speaking và Writing trong Cam 18.
 • Phân tích chi tiết đề bài
 • Từ vựng hữu ích cho nhiều chủ đề.
Link tải sách: https://bit.ly/cam18samples

Tham khảo ngay nội dung và link tải sách MIỄN PHÍ: https://bit.ly/actualtests0523

Cuốn sách của tháng 5/2023 bao gồm:

Tổng hợp 5 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 5

Phân tích đề Writing chi tiết

Bài mẫu band 7 – 8

Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề

Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.

 

Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn

Tham khảo khóa học tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký