YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Writing Task 1 – Đề thi ngày 15/7

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Writing Task 1

Đề thi ngày 15/7

The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005.

 

Phân tích đề bài

Dạng bài: Biểu đồ cột có sự thay đổi qua thời gian 

Cách tiếp cận trong bài mẫu:

  • Overview: Chính phủ Portuguese đã tiêu một tỷ lệ ngân sách lớn nhất vào lĩnh vực đường và giao thông, nhưng điều này đã giảm dần qua các năm. Ngược lại, việc chi tiêu tại UK và US là thấp nhất trong số bốn quốc gia được khảo sát.
  • Body 1: Miêu tả số liệu của Portuguese và Italy
  • Body 2: Miêu tả số liệu của UK và US

Band điểm ước tính cho bài viết mẫu: 7.5

 

 

Bài mẫu

The chart illustrates the budget allocation of the government to roads and transport in four countries in 1990, 1995, 2000, and 2005.

In general, the Portuguese government spent the biggest budget proportion on road and transport, but this decreased gradually throughout the years. In contrast, the spending in the UK and USA was lowest among the four surveyed countries.

The Portuguese government allocated around 25% of their budget on road and transport in 1990, but this number fell slowly in the following 25 years and stood at only 20% in 2005. Italy spent a lower proportion of its budget on the same category in 1990 (about 22%). This figure then fluctuated throughout the years, peaking at around 24% in 2000 before dropping to under 20% in 2005.

Regarding the US and UK, both governments spent used a similar percentage of their budget on road and transport (roughly 10%) in 1990. The US’s figure later climbed to 15% in 2005, despite a mild drop of 1% in 1995, while the percentage in the UK peaked at around 12% in 2000 but then fell by approximately 4% in 2005.Từ vựng: 

decrease gradually (verb + adverb); giảm dần 

peak at (phrase): đạt đỉnh/ mốc cao nhất ở mức… 

a mild drop (noun phrase): sự giảm nhẹ 

—————————————————————————-

Toàn bộ bài mẫu trong tài liệu của YSchool được biên soạn bởi đội ngũ Giáo viên 8.0 – 8.5 IELTS và có từ 3 đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Các bài mẫu luôn được viết theo hướng tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, giúp cho kể cả những thí sinh chưa đạt được band điểm cao cũng có thể đọc hiểu, kèm theo từ vựng hữu ích cho các chủ đề.
Cuốn sách của tháng 6/2023 bao gồm:
  • Tổng hợp 5 ĐỀ THI THẬT WRITING & SPEAKING trong tháng 6
  • Phân tích đề Writing chi tiết
  • Bài mẫu band 7 – 8
  • Từ vựng hữu ích dùng cho nhiều chủ đề
Luyện tập KHÔNG GIỚI HẠN tại: hocielts.yschool.edu.vn
Tham khảo khóa học tại đây.
actual tests

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký