Tag: task 2

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 27/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 13/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 06/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 23/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 16/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi [...]

Vocab with YSchool – 5 collocations nâng cấp Writing Task 2

Vocab with YSchool – 5 collocations nâng cấp Writing Task 2 Hôm trước chúng ta [...]

Write better with YSchool – Các thì được sử dụng trong tiếng Anh (Part 1)

Write better with YSchool – Các thì được sử dụng trong tiếng Anh (Part 1) [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 31/08

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Đề thi ngày [...]

Grammar with YSchool – CÔNG THỨC 2W1H TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN ĐOẠN VĂN WRITING TASK 2

Grammar with YSchool – CÔNG THỨC 2W1H TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN ĐOẠN VĂN WRITING TASK [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 10/8

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Đề thi ngày [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký