Tag: sample essay

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề: Memorizing

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề: [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 13/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề thi ngày 8/7

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Đề thi ngày [...]

GIẢI ĐỀ THI THẬT – NGÀY 03/06 – WRITING TASK 1

GIẢI ĐỀ THI THẬT – NGÀY 03/06 – WRITING TASK 1 The table below shows [...]

GIẢI ĐỀ CAMBRIDGE IELTS 18 – Test 3 – Writing Task 2

GIẢI ĐỀ CAMBRIDGE IELTS 18 Test 3 – Writing Task 2   In many countries [...]

GIẢI ĐỀ CAMBRIDGE IELTS 18 – Test 2 – Writing Task 1

GIẢI ĐỀ CAMBRIDGE IELTS 18 Test 2 – Writing Task 1 The chart below shows [...]

Trạng từ chỉ mức độ (adverbs of degree) là gì và lưu ý khi sử dụng

Trạng từ chỉ mức độ (adverbs of degree) là gì và lưu ý khi sử [...]

WRITE BETTER WITH YSCHOOL – Các bước phân tích đề bài trong Writing Task 2

WRITE BETTER WITH YSCHOOL – Các bước phân tích đề bài trong Writing Task 2 [...]

BÀI MẪU WRITING TASK 1 – ĐỀ THI NGÀY 18/3

Hướng dẫn giải đề và cung cấp bài mẫu IELTS Writing task 1 kèm từ [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký