Tag: task 1

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 6/4/2024

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Ngày 6/4/2024 Đề bài The two bar charts [...]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – 23/3

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – 23/3 Đề bài The charts below show the [...]

BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024

 BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 17/02/2024 Đề bài: The chart and graph below [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 27/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 18/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 06/01

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 16/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 9/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 7/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi ngày 2/12

YSCHOOL GIẢI ĐỀ THI THẬT – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Đề thi [...]

0703032947
0703032947
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Đăng ký tư vấn
Đăng ký